V košíku nemáš žiadne dielo

Partneri:

Registrácia umeleckých diel a umelcov

Registruj sa na portáli a zviditeľni seba alebo svoju organizáciu

Sprístupnenie Svetového umeleckého registra KUBIKUM umelcom, organizáciám a širokej verejnosti

Cieľom Svetového umeleckého registra KUBIKUM je vytvorenie zázemia pre umelcov každého zamerania, pre organizácie zaoberajúce sa umením ale v neposlednom rade aj pre širokú verejnosť, ktorej je umenie určené ako cieľovej skupine.

Sprístupnenie registrácie Svetového umeleckého fondu KUBIKUM na portáli www.kubikum.sk nie je len snahou o spustenie internetového portálu, ale je to začiatok online komunikácie všetkých spomenutých skupín, ktorá nadväzuje na už existujúce pôsobenie našej organizácie.

Pre umelcov to je jedinečná možnosť vytvorenia vlastného profilu so všetkým, čo k tomu patrí. Od základných údajov ako je meno, surname alebo umelecké meno a fotografia, cez údaje o profesnom živote, či kontaktné údaje vrátane odkazu na ich internetovú prezentáciu. Samozrejmosťou je vytvorenie osobnej online galérie s množstvom funkcií pre jej správu.

Pre organizácie ako sú umelecké školy alebo školy s umeleckými odbormi, galérie, múzeá, nadácie a občianske združenia alebo aj aukčné siene je dôležité nie len pre zviditeľnenie samotnej existencie organizácie zaoberajúcej sa umením ale pre prezentovanie jednotlivých aktivít týchto subjektov. Jednoduchá registrácia a správa informácií uľahčuje rozširovať povedomie o živote každej z nich.

Nakoniec vôbec nie menej dôležitá najväčšia skupina širokej verejnosti, pre ktorú je umenie tvorené, má možnosť získať kvalitné informácie „z prvej ruky“, priamo od umelcov a organizácií, ktoré sa umením zaoberajú.
Registrovaní užívatelia majú prístup do evidencií s rozšíreným vyhľadávaním, do sprístupnených galérií a sú informovaní o dianí vo svete okolo umenia, čím získavajú možnosť overiť si autorstvo zverejnených a predaných diel a mať prehľad o najnovšej tvorbe.

Aké iné funkcionality ponúka portál okrem registrácie?

Každý portál žije svoj život. Ten náš sa začína registráciou umelcov a ich diel, organizácií a tiež bežných užívateľov. Avšak už v najbližších týždňoch budú sprístupnené ďalšie funkcionality portálu. Spomeniem len niektoré z mnohých, ktoré sprístupníme už v tomto roku 2012.

Zaujímavou bude pre umelcov možnosť pridávať svoje diela z vlastnej galérie priamo do internetového obchodu portálu alebo do online aukčnej siene. Sledovať záujem o ne a prípadne ich z predaja stiahnuť alebo predaj opäť obnoviť s novými parametrami predaja.

Svoje skúsenosti s portálom ale aj jeho obsahom budú môcť všetky tri skupiny registrovaných užívateľov zdieľať medzi sebou na internetovom fóre portálu so všetkými vymoženosťami novodobých fór.

A do tretice spomeniem napríklad kalendár udalostí, v ktorom bude môcť každý umelec a organizácia ukladať udalosti zo svojho umeleckého života, ako sú výstavy alebo súťaže.

Vymenované funkcionality portálu sú len zlomkom z toho, na čo sa môžu registrovaní užívatelia už tešiť a o spustení každej novinky ich budeme ihneď informovať.

A jedna otázka, ktorej odpoveď zaujme: Koľko táto registrácia stojí?

Pre začínajúcich umelcov, ktorých to určite zaujíma najviac, ale aj pre ostatné dve skupiny užívateľov mám dobrú správu: Celá registrácia portálu je úplne zadarmo.

Kedy teda bude možné uskutočniť prvú registráciu?

Keď čítaš tento článok, registrácia už prebieha. Skús ju uskutočniť čo najskôr.

Prihlásenie

login

Zabudnuté heslo.
Nemám účet a chcem si ho založiť.